Keresés:

Felhasználási Feltételek

Tisztelt Látogató!

Ön a Vision-Software Kft internetes oldalait böngészve és szolgáltatásait igénybe véve elfogadja, hogy az Oldalakat és a rajta található szolgáltatásokat saját felelősségére használja.

A www.visionsoft.hu internetes portál és az azon található aktív webtartalmak (továbbiakban: Oldal, vagy Oldalak) használatával Látogató fenntartások nélkül elfogadja a Vision-Software Kft által támasztott Használati Feltételeket. A Használati Feltételek tartalmazza azon kikötéseket és feltételeket, melyek az Oldalak használata során alkalmazandók.

A Vision-Software Kft nem felelős semmilyen közvetlen, vagy következményi kárért, amely az Oldalakon történő keresés, vásárlás, vagy rendszerhasználat miatt következett be, egyebeket nem kizárva az alábbiakban felsorolt okokban:

  • Az interneten keresztül küldött és/vagy fogadott bármilyen adat és információ tartalma.
  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami akadályozza az oldalak működését.
  • Bármilyen a Vision-Software Kft, vagy harmadik személy által készített program meghibásodása, vagy rendellenes működésének következményei.
  • Bármilyen elektronikus értesítés, vagy levél küldéséből, annak elmaradásából, vagy annak adattartalmának titkosságából eredően.
  • Vírusfertőzések

Látogató felelőssége felmérni és gondoskodni számítógépe védelméről. Egyedül Látogató felelős az Oldalakhoz való kapcsolódásért és a webáruházban való vásárlásért. A Vision-Software Kft nem vonható felelősségre semmilyen esetben bármilyen bekövetkezett kárral kapcsolatosan.

A Vision-Software Kft, mint az Oldal tulajdonosa és üzemeltetője szabadon megváltoztathat bármilyen információt, árat, megjelenési formát és felületet. Szabadon módosíthatja az Oldal látogatásának, a regisztráció módjának és a vásárlás feltételének szabályait, előzetes értesítési és tájékoztatási kötelezettség nélkül.

Az Oldalon elérhető egyes funkciók használata regisztrációhoz kötött. Látogató a regisztrációs igénye során megadott adatok helyességéért, valódiságáért teljes körű felelősséggel tartozik. Abban az esetben, ha Látogató bármilyen formában megsérti a Használat Feltételeket és szabályokat, a Vision-Software Kft. előzetes értesítési kényszer nélkül azonnal érvénytelenítheti Látogató regisztrációját.

Az Oldalakon található webáruházi és az on-line ügyfélszolgálati szolgáltatások magánszemélyek és végfelhasználók részére nem érhetők el. Ezen szolgáltatások kizárólag csak cégek és vállalkozások, illetve megbízottjaik és képviselőik számára használhatóak, akik előzetesen regisztráltatták magukat és ezzel az itt ismertetett Használati Feltételeket teljes mértékben és automatikusan elfogadták.

A Vision-Software Kft. jogosult a regisztrációs igény adatainak és valódiságának ellenőrzésére, annak elfogadására, vagy indoklás nélküli elutasítására, illetve a Használati Feltételek megsértése esetén annak visszavonására.
A regisztrációs igény elfogadásakor a Vision-Software Kft e-mailben megküldi a belépési névhez tartozó első jelszót, mely jelszót Látogatónak az első belépés során meg kell változtatnia.

A Vision-Software Kft. minden tőle telhetőt megtesz, hogy az Oldalakon megjelenő információk pontosak és naprakészek legyenek, de nem vállal semmilyen felelősséget azok pontosságáért és helyességért. A Vision-Software Kft. elhárít minden felelősséget vagy kötelezettséget a tartalomban, adatokban előforduló elírásokért vagy egyéb hibákért.

Az Oldalakon található anyagok, dokumentációk, információk, képi és grafikai objektumok a Vision-Software Kft tulajdonát képezik és szerzőjogi védelem alatt állnak. Látogató semmilyen módon sem jogosult azokat módosítani, lemásolni, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi céllal felhasználni. E feltételek bármilyen megszegése azonnali és automatikus regisztráció visszavonást eredményez, mely visszavonás után Látogató köteles az Oldalakról már letöltött vagy kinyomtatott minden anyag és dokumentáció megsemmisítésére.

Webáruház

Látogató a webáruházban leadott rendeléssel kijelenti, hogy elfogadja Használati Feltételeket és tisztában van a megrendelés menetével. Az Oldalon található webáruház használata és az azzal kapcsolatos kommunikációk kizárólag az interneten keresztül, elektronikus formában történnek.

A webáruházban megrendelhető termékek feltüntetett árai az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazzák és a feltüntetett ár a fizetési és a szállítási feltételek alapján módosulhat.

Látogató köteles az átvétel időpontjában a szállítmányt tételesen ellenőrizni, mennyiségileg és minőségileg átvenni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételt aláírásával elismerni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat a Vision-Software Kft-nek nem áll módjában elfogadnia.

A Vision-Software Kft. a webáruházban vásárolt termékről és igénybe vett szolgáltatásokról a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően számlát állít ki, mely számlát a vásárló köteles az azon szereplő fizetési feltételeknek megfelelően határidőre kiegyenlíteni. A számla kiegyenlítéséig az áru a Vision-Software Kft tulajdonát képezi és kifizetésig a Vision-Software Kft jogosult késedelmi kamatot felszámítani.

On-line ügyfélszolgálat

Az Oldalakon tálalható on-line ügyfélszolgálati rendszert kizárólag a Vision-Software Kft ügyfelei és partnerei hivatalosan megjelölt ügyintézői érhetik el. A szolgáltatás használatához előzetes regisztráció szükséges, mely feltételeire a Használati Feltételek szabályai vonatkoznak.

Az on-line ügyfélszolgálati rendszerben a Vision-Software Kft által nyilvántartott ügyféligények és bejelentések szerepelnek. A megjelenített igények adatai kizárólag tájékoztató jellegűek és a gördülékenyebb ügyfél tájékoztatást szolgálják.

A Vision-Software Kft. nem vállal semmilyen felelősséget az on-line ügyfélszolgálati oldalon szereplő igények adattartalmáért. Soha semmilyen körülmények között nem tekinthetők a Vision-Software Kft részére kötelezettségvállalásnak a feltüntetett (egyebeket nem kizárva), árak, várható verziók, várható vállalási határidők, fizetési és garanciális feltételek, óraszámok tekintetében.

Látogató kifejezetten elfogadja, hogy a Vision-Software Kft. jogosult (technikai és információ védelmi szempontok alapján) a látható igényeket szűrni, azok megjelenését az Oldalon letiltani.

Köszönjük!