EKÁER fejlesztések

EKÁER fejlesztések

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer a termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettséget ír elő.

2014. november 26-án az Adózás rendjéről szóló törvény jelentős módosítását fogadta el az Országgyűlés, mely előírja az EKÁER, vagyis az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetését. A jogszabály a termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelzettséget határozza meg és a bevezetés határidejét 2015. január 1-re tűzte ki. Ezzel néhány hetes terminust adott az adózók beszerzési, logisztikai és raktározási szervezeti egységeinek arra, hogy a módosítás alapján felkészüljenek a termékmozgások rögzítésére. A felkészülési időszak alatt az EKÁER néhány pontja módosításra, az ellenőrzési és büntetési határidő pedig egy hónappal későbbre került, de a rendszer használatát övező kérdések közül még maradtak megválaszolatlanok. A jogszabály hézagossága több fontos formai és informatikai kérdést is felvet, melyek teljes tisztázására és a működés kialakítására rövid felkészülési idő állt rendelkezésünkre. Az Octopus 8 ERP felkészítését az EKÁER kezelésre már elkezdtük és intenzív ütemű fejlesztéssel igyekszünk megvalósítani.

Az alábbi levelünkben a fejlesztési tervről és annak megvalósulásáról szeretnénk az érintett Ügyfeleinket tájékoztatni és a visszajelzéseiket kérni!

Az EKÁER elindulásával, a kereskedelmi tevékenységek során a törvény által előírt esetekben és módon regisztrálni kell a kereskedelmi tevékenységeket, fuvarokat, árumozgásokat. Az EKÁER-be regisztrált kereskedelmi tevékenységekről rögzített bejelentéseket a következő módokon lehet kezelni:

  • WEB-es felület GUI-ján (Grafikus felületén) keresztül
  • WEB-en XML file feltöltéssel
  • Gép-gép kommunikációt támogató szolgáltatáson keresztül

Az Octopus 8 ERP ilyen irányú fejlesztéseinek elsődleges célja, hogy az EKÁER bejelentés rögzítéséhez (EKÁER szám igényléshez) szükséges, az EKÁER rendszer webes felületén feltölthető XML állományokat az Octopus 8 ERP rendszerből elő lehessen állítani, az erre kapott válasz XML-ket be lehessen olvasni a programba és azt megfelelően fel tudja dolgozni a rendszer.
Az aktív (EKÁER számmal rendelkező) EKÁER bejelentés utólagos módosítása, véglegesítése az EKÁER rendszerben és az ehhez szükséges XML-ek előállítása már nem célja a jelenlegi fejlesztésnek, ezeket manuálisan a webes felületen kellene elvégezni. Továbbá a gép-gép kommunikáció támogatását sem valósítjuk meg a spefikációban leírt fejlesztésekkel.

Az elsődleges cél megvalósításához természetesen több kapcsolódó fejlesztés is szükséges, amelyekről részletesen a honlapunkról, bejelentkezés után a Letöltések/Fejlesztési specifikációk menüpont alól letölthető fejlesztési leírásban lehet olvasni. A tervezetre a support@visionsoft.hu címre várjuk észrevételeiket!

Tekintettel a törvényalkotó által biztosított rendkívül rövid felkészülési időre, valamint a szabályozásban még mindig megtalálható számos bizonytalanságra, a fejlesztést nem tudtuk a jogszabály bevezetése előtt elkezdeni, így az elkészültét is csak februárra tudjuk ígérni. Terveink szerint az EKÁER fejlesztés a v4.08.08-as, február 8-ával elkészülő verzióban lesz benne. A verzió kikerülését nem egyszerre, hanem fokozatosan tudjuk vállalni az érintett ügyfeleinknél, akik jelzik ez irányú igényüket.